Contactar

 
Fundació d’Atenció
a la Dependència

Sant Joan de Déu
C/ Puiggari, 5-7, 3a planta
08014 Barcelona
Telf. 93 365 29 65
Correo E: info@fad-sjd.org

 

Fundació d'Atenció a la Dependència

La Fundació d'Atenció a la Dependència té com a eix central l'assistència integral a persones per millorar la seva qualitat de vida i ajudar a la normalització familiar. La seva actuació es dirigeix a:

  • Persones grans que viuen soles, que tenen pèrdua d’autonomia i increment de riscos per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.
  • Persones en procés de qualsevol tipus de demència. 
  • Persones amb problemes de salut mental.
  • Persones en procés de convalescència.
  • Persones de qualsevol edat, amb severes i/o grans dependències.
  • Infants amb pluridiscapacitat, trastorns de conducta (hiperactivitat) i/o malalties cròniques.

La Fundació integra el programa "SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA SANT JOAN DE DÉU". Podeu veure un reportatge sobre el que fem clickant aquí.

 
Objectiu de la Fundació

El seu objectiu general és acollir i donar atenció integral a persones/famílies de qualsevol edat, que es trobin en situació, transitòria o permanent, de pèrdua d'autonomia, dependència o discapacitat física, psíquica i/o intel·lectual, que necessitin d'un acompanyament i suport especialitzat. 

 
PREMIS
PREMI PROGRAMA INCORPORA   

 La Fundació d'Atenció a la Dependència va rebre el dia 1 de desembre 2015 UN PREMI en categoria premi especial del programa Incorpora de l'Obra Social la Caixa. 

 
Els valors de l'Ordre

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
onmedic