Contactar

 
Fundació d’Atenció
a la Dependència

Sant Joan de Déu
C/ Puiggari, 5-7, 3a planta
08014 Barcelona
Telf. 93 365 29 65
Correo E: info@fad-sjd.org

 

 

FAD News
  

La FAD-SJD visita Granada

Del 23 al 25 de setembre del 2016, 12 professionals de l’equip de la FAD-SJD van viatjar a Granada acollits per l’Hospitalitat de la Comunitat dels Germans de l’Hospital de Sant Rafael d’aquesta ciutat. 

 

El viatge va permetre el descans i la convivència entre els membres del grup i un millor coneixement dels diferents llocs de feina on cadascú presta els seus serveis. Viatjaven professionals de diferents comunitats religioses, auxiliars d’ajuda a malalts mentals, auxiliars d’atenció domiciliària a persones grans, juntament a infermeres i responsables de la FAD-SJD que, habitualment, no comparteixen el mateix espai físic de treball. 

 

Anar a Granada, per qualsevol col·laborador de la nostra institució, és una oportunitat d’ampliar detalls i descobrir aspectes humans i de l’entorn de la figura de Sant Joan de Déu

 

Professionals del Museu de la Casa de los Pisas, casa que va acollir a Sant Joan de Déu fins a la seva mort, van acompanyar en el recorregut del “camí” per la ciutat de Granada instruint l'equip de la FAD-SJDen un itinerari que identificava el llocs més emblemàtics de la seva etapa a Granada, com la llibreria on ell es va dedicar a vendre llibres, els edificis on se sap que ubicava als malalts que recollia pels carrers, les fonts on rentava a nens i malalts, llocs on anava a buscar roba per vestir-los, l’hospital on va estar ingressat com a malalt mental i l’hospital que va fer construir.

 

 

Sant Joan de Déu va generar un model d’assistència on la dignitat de les persones i la qualitat van ser aspectes rellevants. La seva figura s’emmarca en el tenir cura de forma incondicional, en no ignorar les necessitats de les persones i ajudar-los a dignificar la seva vida, premisses que, després de 500 anys, continuant sent el marc per la nostra missió en l’atenció a les persones. 

 

Apartat de notícies

 
Fundació d'Atenció a la Dependència

La Fundació d'Atenció a la Dependència té com a eix central l'assistència integral a persones per millorar la seva qualitat de vida i ajudar a la normalització familiar. La seva actuació es dirigeix a:

  • Persones grans que viuen soles, que tenen pèrdua d’autonomia i increment de riscos per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.
  • Persones en procés de qualsevol tipus de demència. 
  • Persones amb problemes de salut mental.
  • Persones en procés de convalescència.
  • Persones de qualsevol edat, amb severes i/o grans dependències.
  • Infants amb pluridiscapacitat, trastorns de conducta (hiperactivitat) i/o malalties cròniques.

La Fundació integra el programa "SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA SANT JOAN DE DÉU". Podeu veure un reportatge sobre el que fem clickant aquí.

 
Objectiu de la Fundació

El seu objectiu general és acollir i donar atenció integral a persones/famílies de qualsevol edat, que es trobin en situació, transitòria o permanent, de pèrdua d'autonomia, dependència o discapacitat física, psíquica i/o intel·lectual, que necessitin d'un acompanyament i suport especialitzat. 

 
PREMIS
PREMI PROGRAMA INCORPORA   

 La Fundació d'Atenció a la Dependència va rebre el dia 1 de desembre 2015 UN PREMI en categoria premi especial del programa Incorpora de l'Obra Social la Caixa. 

 
Els valors de l'Ordre

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
onmedic